ดูเหมือนไข่จะตกเป็นจำเลยอยู่เรื่อยนะคะ  เพราะนอกจากเชื่อกันว่ากินไข่จะทำให้แผลหายช้าแล้ว ยังมีความเชื่อที่ว่า กินไข่แล้วจะทำให้แผลปูดนูนขึ้น! กลายเป็นแผลเป็นที่ไม่น่ามองขึ้นมาได้อีกด้วย

จริงๆแล้วแผลเป็นที่ปูดนูนขึ้นมาหรือที่ศัพท์แพทย์เรียกว่า ‘คีลอยด์’ นั้น ไม่ได้เกิดจากการกินไข่แต่อย่างใดค่ะ ย้ำนะคะว่าไม่เกี่ยวกับไข่ หยุดใส่ร้ายน้องไข่กันซักที

แผลเป็นจะปูดนูนหรือไม่นั้นเกิดจากปัจจัยอื่นๆ เช่น พันธุกรรม อายุ ลักษณะของแผล และตำแหน่งของแผล ซึ่งจะส่งผลต่อการกระตุ้นการเกิดคีลอยด์ไม่เท่ากัน สำหรับการกินไข่นั้น ยังไม่มีการศึกษาหรืองานวิจัยใดๆยืนยันว่าทำให้เกิดคีลอยด์ได้ค่ะ